městská policie
V případech, které vyžadují provedení neodkladného zákroku, úkonu nebo jiného opatření, k němuž je zákonem zmocněna Městská policie hl. m. Prahy, zejména je-li ohrožen život, zdraví nebo majetek, je-li páchán trestný čin nebo bezprostředně dochází k jinému protiprávnímu jednání, doporučujeme obrátit se na Centrální operační středisko MP prostřednictvím bezplatné linky tísňového volání 156 nebo na místně příslušný útvar MP (adresy, telefonní čísla a další kontakty jsou dostupné na www.mppraha.cz). Případně je možné požádat o pomoc kteréhokoliv strážníka ve službě, pokud právě neplní naléhavější úkoly.
Podívejte se na další dopravní projekty hlavního města Prahy
Čistou stopou Prahou
Čistou stopou Prahou je projekt s cílem zviditelnit a zpopularizovat udržitelný způsob dopravy po Praze.
Na kole Prahou
Na kole Prahou je vymazlená aplikace pro cyklisty, která pomůže najít nejvhodnější cestu po městě dle vlastního zadání.
EkoLogis
EkoLogis: Ohleduplná městská logistika
Polaď Prahu
Projekt Polaď Prahu má za cíl vytvořit strategický plán udržitelné mobility pro Prahu a okolí, který se stane hlavním koncepčním dokumentem určujícím podobu dopravy v metropoli na několik let dopředu.
Mapa přístupnosti
Mapa přináší informace o přístupnosti objektů a veřejných prostranství z pohledu osob s omezenou schopností pohybu.