Podmínky

Zaškrtnutím tohoto políčka a kliknutím na „Odeslat podnět“ udělujete souhlas dle § 5 odst.2 zák.č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Hlavnímu městu Praze, Magistrátu hl. m. Prahy se zpracováním jména, příjmení a e-mailové adresy pouze pro účely zaslání možné odpovědi nebo marketingové informace hl. m. Prahy. Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou, s tím, že jej můžete kdykoli svobodně odvolat písemným projevem vůle na info@zmente.to. Poskytnutí osobních údajů v uvedeném rozsahu a udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné.