O projektu

Zmente.to je jednotné místo, které vám nabízí možnost posílat návrhy a podněty v oblasti dopravy pracovníkům magistrátu a jeho podřízeným organizacím. Podnět můžete prostřednictvím webové stránky nebo mobilní aplikace zmente.to lokalizovat přímo na mapě, připojit fotku a s krátkým komentářem během chvíle odeslat. Havarijní stav se řeší okamžitě, v ostatních případech obdržíte odpověď nejpozději do 30 dnů. Nově lze rovněž hodnotit úřady.

Ochrana osobních údajů