Jak jste byl/ spokojen/a s čekací dobou při návštěvě úřadu?

Jaká byla dle Vašeho názoru kvalifikovanost úředníka?

Jak hodnotíte rychlost vyřízení požadavku v závislosti na povaze služby?

Ohodnoťte vstřícnost a adekvátnost úředníka?

Jak hodnotíte úroveň prostředí, v němž se jednání uskutečnilo, z hlediska diskrétnosti a klidu?

Jak hodnotíte dostupnost pracoviště úřadu městskou hromadnou dopravou?

Jak hodnotíte možnost parkování v okolí pracoviště úřadu?

Jak hodnotíte označení budovy a orientaci v okolí?