*
*
*
** i
nechci vyplnit email a být kontaktován
Pravděpodobně jste nevyplnili všechna povinná pole (*). Neúplný podnět bohužel nemůžeme odeslat. Zkontrolujte proto prosím, zda jsou všechny položky formuláře označené hvězdičkou vyplněny.
i

6. Práva uživatele


6.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má uživatel níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, Správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).
 • Právo na přístup k osobním údajům:
  Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným Správcem.
 • Právo na opravu:
  Můžete Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
 • Právo na výmaz:
  Můžete Správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.
 • Právo odvolat souhlas:
  Můžete kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
 • Právo vznést námitku:
  Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
 • Právo na omezení zpracování:
  V určitých případech můžete požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).
 • Právo na přenositelnost údajů:
  Můžete požádat Správce, aby Vám či třetí osobě předal osobní údaje, které o Vás na základě smlouvy či Vašeho souhlasu zpracovává v elektronické podobě.

6.2. Pokud se uživatel domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost uživatele oprávněná, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena Vaše možnost podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
**Zadáním emailu souhlasíte se zpracováním tohoto osobního údaje pro účely kontaktování ohledně Vašeho podnětu.